Switch

רכיב רשת שמנתב תעבורה למכשירים המחוברים עליו על ידי מיפוי כתובות ה-MAC של כל רכיב מחובר ל-Switch . התעבורה מנותוות עלפי כתובת MAC של היעד.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !