Shell

מושג UNIX לממשק שדרכו משתמשים מתקשרים עם המערכת על ידי הזנת פקודות טקסט. במערכות שונות ה-shell נקרא גם שורת פקודה.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !