Honey pot

תוכנות שמדמות אחד או יותר משרותי הרשת או מכונות ברשת. התוקף חושב שישנה מכונה פגיעה או מכונה ששווה ניסיון תקיפה. לרוב יושתלו במכונות אלו מסמכים כביכול סודיים או משמעותיים כדי לגרות את התוקף לבצע פעולות במכונה זו. ה-Honey pot יקלית את פעולות התוקף בלוגים ובכך יתן אינדיקציה באילו פעולות הוא נקב לצורך התקיפה.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !