Hash Functions

פונקציות חד כיווניות אשר יוצרות “checksum” קצר לטקסטים (גם לטקסט בינארי שהוא המרכיב של כלל הקבצים במחשבים) שלא ניתן לשחזר בכיוון ההפוך. התוצר של פונקציות HASH משמש לאימות שלמות קבצים גדולים.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !