Checksum

ערך המחושב על ידי פונקציה שתלויי בתוכן של הנתונים המועברים לפונקציה. לאחר החישוב ערך זה מועבר יחד עם הנתונים או נשמר באופן מקומי. נועד לצורך אימות שלמות הנתונים המועברים.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !