Cyclic Redundancy Check (CRC)

סוג של אלגוריטם checksum שאינו מסתמך על Hash קריפטוגרפי שבא לבדוק שלמות המידע במקרים בהם שינויים מקריים בנתונים יכולים לקרות.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !