גל

חסיד

מדריך, סייבר סקול

גל חסיד

מדריך

גל חסיד מתל אביב ,בן 30 .  מלמד מכיוון שחשוב להשריש ידע בדור הצעיר. 

מתמקד בללמד תכנות פייתון ועבודה בסביבה וירטואלית במכונות שונות.

ניסייון תעסוקתי

2023 - 2022

מדריך סייברסקול

הקורסים של גל