Virtual Private Network (VPN)

רשת לוגית פרטית המשתמשת במשאבים של רשת פיזית (אמיתית) לרוב על ידי הצפנה (ב-gateways ומארחים) ויצירה של “מנהרות” על גבי הרשת הציבורית שרק מארחים ברשת הפרטית יכולים להשתמש בהם. לדוגמא אם יש ארגון עם משרדים בשני מקומות שונים, כדי לחבר בין הרשתות במקומות השונים יוצרים מנהרה מוצפנת בין חומות האש בכניסה לכל רשת , ולא נותנים אישור גישה לשום תעבורה חוץ מהמנהרה דרך חומות האש. בכך נקבל רשת VPN שרק הארגון יכול לגשת אליה.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !