Trojan Horse

סוס טרויני זו היא תוכנה זדונית שמוסתרת בתוך תוכנה ליגיטימית או תוכנה זדונית שנראה שהיא עושה פעולות לגיטימיות אך בפועל היא פוגעת במערכת בצורה כלשהי.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !