Secure Shell (SSH)

תוכנה המשמשת להתחברות מרוחק למחשב אחר כדי להריץ פקודות או להעביר קבצים בין המכונות.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !