Routing Loop

לולאת ניתוב היא מצב בו שניים או יותר נתבים שאינם מוגדרים כראוי מנתבים תעבורה מאחד לשני שוב ושוב.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !