Promiscuous Mode

מצב שבו המכונה קוראת את כל הפקטות שעוברות ברשת בלי להתייחס למי הן מיועדות. מנהלי רשת משתמשים במצב זה כדי לבחון תקלות ברשת. משתמשים בלתי מורשים ישתמשו במצב זה כדי לנסות לשלוף סיסמאות ומידע רגיש מהתעבורה ברשת.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !