Port

מספר שלם (Integer ) המייצג נקודת קצה של תזרים התקשורת. רק תהליך אחד יכול להזין למספר פורט מסויים במכונה, כלומר לא ניתן לתקשר בשני שירותים שונים על אותו מספר פורט.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !