Payload

מטען הם הנתונים עצמם בפקטה ( לא כולל כותרות ומטא דאטה)

במושגים של וירוסים זהו החלק בתוכנה שמבצע את הפעולה הזדונית.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !