Packet

חלק של מידע שמשודר בערוצי הרשת לצורך העברת נתונים. הפקטות כוללות בתוכם את כתובות היעד בנוסף לנתונים המקוריים.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !