Netmask

מספר בגודל 32 ביט המגדיר את טווח כתובות ה-IP שמוקצים למארחים ברשת מקומית. לדוגמא במסכת רשת 255.255.255.0 וכתובת IP של השער היא 10.0.2.1 הטווח כתובות הוא 10.0.2.2-10.0.2.255 כך ששלושת המספרים הראשונים הם מגדירים את הרשת עצמה והמספר האחרון מגדיר את המארחים ברשת.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !