Least Privilege

זהו כלל של נתינת הרשאות נמוחות ככל האפשר למשתמשים כדי שהם יוכלו לבצע את הפעולות הנדרשות במערכת.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !