Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

פרוטוקול תוכנה שמאפשר לכל אחד לאתר ערגונים, אנשים ומשאבים אחרים כגון קבצים ומכשירי קצה . נמצא בשימוש ב-AD של מיקרוסופט בנוסף למקומות אחרים.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !