Kernel

ליבה של מערכת הפעלה המספקת שירותים בסיסיים לכל חלקי המערכת. לרוב מוסג זה מתייחס למערכות UNIX .

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !