Hyperlink

חיבור אובייקט כלשהו ( טקסט , תמונה ) שבדרך כלל ייסומן בצורה כלשהי (קו תחתון , צבע) לאובייקט אחר שנמצא במקום אחר על ידי הוספה של קישור לאובייקט המקורי.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !