Host-Based ID

מערכת לזיהוי חדירות המשתמשת במידע ממערכת ההפעלה כדי לסרוק את כל הפעולות המבוצעות במערכת ההפעלה בה מותקנת המערכת. פעולות אלו מושוות עם פוליסת אבטחה מוגדרת מראש.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !