Fork Bomb

תקיפה להשבתת משאבי מערכת על ידי קריאה לפונקציית fork אשר משכפלת את התהליך הקיים וממשיכה בריצה של שני התהליכים, החדש והישן מאותה נקודה בה בוצע ה-fork. על ידי חזרה על התהליך הנ”ל מספר רב של פעמים, ההתקפה גורמת לניצול כל משאבי המערכת מכיוון שכל fork מגדיל את מספר התהליכים הרצים בצורה אקספודנציאלית.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !