Flooding

הצפה. מתקפה שמנסה לגרום לקשל מערכתי על ידי כך שנשלחים יותר נתונים מאשר המערכת יכולה לעבד כראוי.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !