Digital Signature Algorithm (DSA)

אלגוריטם הצפנה אסימטרי שמייצר חתימה מזוג מספרים ראשוניים גדולים מאוד. החתימה נוצרת כך שהיה ניתן לזהות את החותם ולוודא שהנתונים החתומים לא עברו שינוי.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !