Digital Certificate

סרטיפיקט דיגיטלי הוא כלי המאמת את הזהות שלכם כאשר אתם עושים עסקים או טרנסאקציות אחרות ברשת. הוא כולל את השם שלכם, מספר סידורי, תאריך תפוגה, העתק של המפתח הפומבי של בעל הסרטיפיקט וחתימה דיגיתלים של מנפיק הסרטיפיקט (issuing authority) כך שהצד השני בטרנסאקציה יכול לאמת את האוטנטיות של הסרטיפיקט.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !