Dictionary Attack

התקפה שמנסה את כל האפשרויות ברשימה שנוצרה מראש לפריצת סיסמא או מפתח. בשונה מתקיפת Brute force שבה מנסים את כל התווים האפשריים לפי הסדר.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !