Data Encryption Standard (DES)

שיטת הצפנה הנמצאת בשימוש נרחב המיישמת מפתח פרטי. מכיוון ששיתה זו היא הצפנה סימטרית, המפתח להצפנה היה אותו מפתח כמו לפיענוח.