Cryptanalysis

ענף מטמתי אשר מתעסק באנליזה של מערכות קריפטוגרפיות כדי לקבל מידע שבעזרתו תתאפשר פריצת המערכת או עקיפת ההגנות שלה . במילים אחרות הפיכת cypher text ל- plain text מבלי לדעת את המפתח.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !