Cookie

עוגיה . מידע שמוחלף בין שרת HTTP ודפדפן (לקוח) נשמר בצד לקוח כדי שהשרת יוכל להשתמש בו בזמן מאוחר יותר. השרת יכול לשלוח עוגיה יחד עם נתונים שנשלחים ללקוח, שאותה שומר הלקוח כאשר החיבור נסגר. השרת משתמש במנגנון זה כדי לשמור מידע על הלקוח ולשפר את חויית הגלישה.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !