Computer Network

רשת מחשבים. אוסף של מחשבי מארח המחוברים ביחד בתת רשת או רשת פנימית כך שהם יוכלו להחליף מידע ביניהם.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !