Business Continuity Plan (BCP)

זוהי תוכנית שמתרתה לתכנן תגובה למקרי חירום , לבצע גיבוים , ולבצע צעדים לשחזור נתונים לאחר מתקפה נרחבת על האירגון כדי לאפשר לאירגון להמשיך לפעול גם לאחר האירוע.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !