Buffer Overflow

באפר הוא שטח איחסון זמני המוקצה לתוכנית בזמן ריצה , גלישה קוראת כאשר מנסים לאכלס יותר נתונים בבאפר ממה שהוקצה לו. כתוצאה מכך הנתונים העודפים מועברים לבאפר הבא בשטח האיחסון ויכולים לגרום לאיבוד או השחטה של נתונים אחרים.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !