Boot Record Infector – מזהם רשומות טעינה

תוכנה זדונית שמזריקה קוד זדוני לתוך אזור הטעינה של כונן בכך גורמת לקוד הזדוני לרוץ עוד לפני עליית מערכת ההפעלה.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !