Business Impact Analysis (BIA)

BIA מגדיר באיזה רמת נזק המערכת יכולה לעמוד במקרה של תקיפה.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !