Banner

זהו המידע שמוצג למשתמש שמתחבר לשירות בצורה מרוחקת. יכול לכלול מידע על גרסה של המערכת, מידע כללי על המערכת או הזהרות על שימוש לבעלי הרשאות.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !