Bandwidth – תעבורה

לרוב משתמשים במושג זה כדי לציין את מגבלת גודל הנתונים שיכולים לעבור בערוץ תקשורת כלשהו בזמן נתון. בדרך כלל נמדדת בביט לשנייה (bit/s)

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !