Backdoor – דלת אחורית

דלת אחורית הוא כלי אשר מותקן אחרי תקיפה למערכת הנתקפת שמספקת גישה קלה למערכת , ועוקפת את המנגנוני הגנה שלה לצורך ניצול עתידי על ידי התוקף.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !