Auditing

הבדיקה היא תהליך של איסוף, ניתוח והערכה של נתונים כדי לבדוק את התאמתם לסטנדרטים מסוימים. במונחים של אבטחון מידע, הבדיקה מתייחסת לתהליך המתבצע כדי לבדוק את ההתאמה של מערכות מידע, אפליקציות ומכשירים לסטנדרטים מסוימים. הבדיקה מאפשרת לזהות נקודות חלשות במערכות ואת נקודות הפריצה הפוטנציאליות של התוקף ובכך מאפשרת לסייע בהגנה מפני פעולות תקיפה והפרעה בזמן אמת. הבדיקה מכילה את השלבים הבאים: איסוף מידע, ניתוח מידע, ניתוח חומרה ותוכנה, ניתוח תקשורת, בדיקת חוקיות ותוקף פנימי. הבדיקה היא תהליך חיוני בתחום הבטחון מידע כדי להבטיח שהמערכות והמידע שבהם מאובטחים בצורה המיטבית.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !