Asymmetric Cryptography – הצפנה אסימטרית

הצפנה אסימטרית היא טכניקה להצפנת מידע והפענוח שלו באמצעות שני מפתחות: מפתח פרטי ומפתח ציבורי. המפתח הציבורי ניתן לפרסום ומשמש להצפנת המידע, והמפתח הפרטי משמש לפענוחו. כל מפתח פרטי מתאים רק למפתח ציבורי מסוים, וכך מתאפשר הבטחת יחסי צפיפות למידע מאובטח. טכניקת ההצפנה האסימטרית משמשת למגוון של יישומים, כולל יישומים בתחום הסייבר כמו חתימת דיגיטלית, פרוטוקולי אבטחת תקשורת (SSL / TLS) והתחברות מרחוק (SSH). בנוסף, זו טכניקה שמשמשת גם בכלי שונים להפרדת תפקידים ושליטה בגישה למידע מוגן, ובאמצעותה ניתן למנוע כניסה למידע על ידי בודקי חדירות (PT) או תוקפים שאינם מורשים לקבל את המפתח הפרטי.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !