Advanced Encryption Standard (AES)

AES הוא סטנדרט הצפנה מתקדם המשמש להגנה על נתונים במהלך העברתם ובמנוחה. זהו אלגוריתם הצפנה מפתח סימטרי, כלומר המפתח הזהה משמש לצפן ולפענח את הנתונים. האלגוריתם הוא חזק ושימושי להגנה על מגוון נתונים, וכיום הוא משמש כסטנדרט על בכל העולם.

בעזרת AES ניתן להצפין נתונים רגישים כגון כתובות מייל, סיסמאות ותעודות זהות. האלגוריתם מציע שלושה גדלי מפתח: 128, 192 ו-256 ביט, כאשר כל גודל מפתח מציע מפתח יותר חזק. כמו כן, האלגוריתם מציע סטנדרטי בטיחות והגנה נגד התקפות שונות כמו הגנה על פני תקפי מניעת שירות (DoS) ותקיפות מציאותיות נגד הצפנת הנתונים.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !