Access Control Service – שירות בקרת גישה

שירות אבטחה שמספק הגנה למשאבי המערכת כנגד גישה בלתי חוקית. שני מנגנונים בסיסיים לשירות זה הם ACL וטיקטים.

לרוב בא בשימוש בשירותי ענן ושירותי גישה למשאבים.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !