Access Control List (ACL) – רשימת בקרת גישה

זוהי רשימה של הרשאות שקובעות מי יכול לגשת למשאבים ספציפיים או לבצע פעולות כלשהן במערכת. רשימה זו מגדירה אילו משתמשים או קבוצות משתמשים יכולים לבצע פעולות במערכת על מנת להגביל גישה של יישות אחת לכלל המערכת. לרוב משתמשים בACL במערכות הפעלה , חומות אש וראוטרים.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !