Time to Live

ערך בפרוטוקול IP שאומר לנתבים האם הפקטה הייתה ברשת זמן גדול מידי ואם צריך להשמית אותה.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !