TCP/IP

פרוטוקול ראשי לתקשורת באינטרנט. נקרא גם Internet Protocol Suite.

משלב בתוכו את Transmition Control Protocol ו-Internet Protocol .

יכול לבוא בשימוש לתקשורת ברשתות פרטיות.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !