Hybrid Encryption

הצפנה משולבת היא שימוש של שני אלגוריטמי הצפנה או יותר כדי להצפין תוכן. לרוב שימוש בהצפנה סימטרית ואסימטרית יחד.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !