Defense In-Depth

הגנה בשכבות זוהי טכניקת הגנה בה משתמשים במגוון שכבות להגנה על נכס כלשהו.

ישנם שכבות מרובות למקרה של כשל או עקיפה של שכבה קודמת.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !