Asymmetric Warfare – תקיפה אסימטרית

בתקיפה אסימטרית , באמצעות השקעה קטנה ומינוף נכון ניתן לגרום לנזק רב למערכות.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !