CSRP – קורס מיון מחזור אוגוסט 15.08.22

קורס Content

הרחב הכל
חומרים ברמת הקורס
מפגש מספר 1 - מבוא והכרות
מפגש מספר 2 - מחקר סייבר
מפגש מספר 3 - יישור קו טכנולוגי - תקשורת נתונים
מפגש 4 - סייבר התקפי
מפגש מספר 5 - האינטרנט של הדברים + הכנה למבחן
מפגש מספר 6 - סייבר הגנתי + מבחן
1 מ 2

אודות המדריך

CyberSchool

18 קורסים

לא רשום לקורס

קורס מכיל

  • 26 שיעורים
  • 3 נושאים
  • 1 מבחן

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !